בכל מפגש פיסולי עם מודל  עלי לשמור ולשמר את כל ניסיון הפיסול שלי, את כל ניסיון החיים שלי, ועדיין להיות כבול בחומר ובמסורות פיסוליות אותם עלי לכבד.

  חשוב לי לעשות את הפסל בכל השלבים- הפיסול עצמו, התבנית, השעווה, ליטוש המתכת, הפטינה,  על מנת שהפסל המוגמר יכיל ויחשוף לצופה את כל שלבי העבודה ואת התכונות של כל החומרים- העור והבשר של המודל, רכות החומר הפיסולי והקשיות והחום של הברונזה.

  זהו תמיד קסם- כיצד חומר, נאמן למסורות קדומות של עבודה בחלל- יוצר רגש בין אנשים זרים אך מאוחדים באנושיותם. 

Enter your text here

Enter your text here

שפירית גדולה - ברונזה

גובה 70 ס"מ 

 

 

Enter your text here

Enter your text here

. סשה על יד אחת - ברונזה

גובה 70 ס"מ 

 

 

Enter your text here

Enter your text here

 סשה - ברונזה

גובה 44 ס"מ

 

 

 

Enter your text here

Enter your text here

. עומדת עם שמלה - ברונזה

גובה 30 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

עירום צף - ברונזה

30x30x75 ס"מ

 

 

Enter your text here

Enter your text here

פלמנקו- זוג - ברונזה

גובה 30 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

ראש ליה - ברונזה

גובה 35 ס"מ 

 

 

Lia's head - bronze

Enter your text here

Enter your text here

רקדנית במנוחה - ברונזה

גובה 14 ס"מ

 

 

Enter your text here

Enter your text here

שפירית - ברונזה 

גובה 45 ס"מ

 

 

Enter your text here

Enter your text here

תבליט אישה - ברונזה

35x20 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

נאדין- תבליט - ברונזה

39x14x13 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

סשה- תבליט - יציקת שרף

56x28 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

תינוק וכלב - ברונזה

80x30x35 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

התרגעות - ברונזה

גובה 20 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

טורסו - ברונזה

גובה 56 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

יושבת גבוה -ברונזה

גובה 56 ס"מ עם בסיס

Enter your text here

Enter your text here

יושבת עם שמלה - ברונזה

 גובה 25 ס"מ עם בסיס

Enter your text here

Enter your text here

ילד וכלב - ברונזה

גובה 50 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

מעין - ברונזה

גובה 150 ס"מ עם בסיס

Enter your text here

Enter your text here

גדעון - ברונזה

גובה 60 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

גבר - ראש חזה ויד - ברונזה

גובה 72 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

אבלינה

גובה 33 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

התמים - ברונזה

גובה 75 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

החלילן מהמלין -  ברונזה

גובה 165 ס"מ

Enter your text here

Enter your text here

גילי - ברונזה

גובה 63 ס"מ

פיסול