עומדת עם שמלה

עומדת עם שמלה 

כאן יהיו כתובים כל הפרטים על סשה

פיסול